Uvjeti korištenja i poslovanja – Uvjeti kupnje putem web shopa

  1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.zshop.hr je ZEMT SHOP j.d.o.o., Zelengajska 4, Oroslavje. Korištenjem usluge Web Shopa ZSHOP i svih pridruženih stranica na domeni www.zshop.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web ZSHOP, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa ZSHOP, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa ZSHOP je ZEMT SHOP j.d.o.o. obrt za trgovinu iz Zelengajske 4, Oroslavje, OIB: 92691468923.
Korisnike stranica upućuje se da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. ZEMT SHOP j.d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

ZEMT SHOP j.d.o.o.  pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa ZSHOP u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, ZEMT SHOP j.d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa ZSHOP u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Web Shopa ZSHOP odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa ZSHOP od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a ZEMT SHOP j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.zshop.hr  u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Web Shop ZSHOP se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.zshop.hr  zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Podaci uz artikle su prezentirani u dobroj namjeri ZEMT SHOP j.d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, greške prilikom štampanja te promjene u dostupnosti i cijene. Slike artikala su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati artiklima. Web Shop ZSHOP će nastojati na web stranicama www.zshop.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

  1. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA ZSHOP SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu ZEMT SHOP j.d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika ZEMT SHOP j.d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Web Shopu ZSHOP i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop ZSHOP u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa ZSHOP uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu ZSHOP, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.zshop.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.zshop.hr konačne su. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu, ZEMT SHOP j.d.o.o., na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani ili neregistrirani korisnik Web Shopa ZSHOP.hr.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ZEMT SHOP j.d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i ZEMT SHOP- j.d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ZEMT SHOP j.d.o.o.  o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ZEMT SHOP j.d.o.o., Zelengajska 4, Oroslavje) ili elektroničkom poštom na: zshop@zshop.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa,. Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa ZSHOP u rubrici „Sklapanje i raskid ugovora o prodaji“. Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju ZEMT SHOP j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ZEMT SHOP j.d.o.o. odnosno Web Shop ZSHOP zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ZEMT SHOP j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu ZEMT SHOP j.d.o.o., Zelengajska 4, Oroslavje bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ZEMT SHOP j.d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti tvrtki ZEMT SHOP j.d.o.o., iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio tvrtku ZEMT SHOP j.d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ili ručno ispuniti i poslati. https://zshop.hr/wp-content/uploads/2022/09/obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora.pdf

  1. OBRAZAC ZA RASKID UGOVORA / UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i u eurima ( EUR ) na dijelu Web Shopa na hrvatskom jeziku. Cijene u euru su iskazane po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.zshop.hr obuhvaćaju PDV jer je ZEMT SHOP j.d.o.o. u sustavu PDV-a. ZEMT SHOP j.d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, ZEMT SHOP j.d.o.o. će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati ZEMT SHOP j.d.o.o. na e-mail adresu zshop@zshop.hr ili na telefonski broj +385 99 787 2205  kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.zshop.hr i njenim podstranicama, odnosno: ime, naziv, OIB i sjedište trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Web Shop ZSHOP (ZEMT SHOP j.d.o.o.) je obvezan dostaviti korisniku/kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

  1. NAČIN PLAĆANJA

Naručene proizvode kupac će prodavatelju platiti: Uplatom na račun tvrtke ZEMT SHOP j.d.o.o. Nakon narudžbe podaci za uplatu stižu na Vašu e-mail adresu. Podatke iskoristite za uplatu internet bankarstvom ili općom uplatnicom u pošti, banci, poslovnici FINA-e ili bilo kojem drugom mjestu na kojem plaćate račune. Potvrdu o uplati ili kopiju potvrđene uplatnice šaljite u odgovoru na email koji Vam je stigao. Pošiljku šaljemo u roku nakon primljene uplate.

Naša poslovna banka je Erste&Steiermärkische bank d.d.

IBAN: HR 4824020061101047134

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Uplatite direktno na naš bankovni račun. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj, model HR00. Vaša narudžba bit će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.

Otkupom pošiljke (pouzećem). Pošiljku Vam šaljemo nakon primljene i potvrđene narudžbe na adresu koju ste upisali u obrascu. Iznos otkupnine za pošiljku uplaćujete u gotovini dostavljaču za što preporučamo da imate pripremljen točan iznos. Ova vrsta plaćanja vrijedi za dostavu pouzećem koju vrši dostava služba po izboru ZEMT SHOP j.d.o.o.

  1. CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave u cijelosti plaća kupac. Dostavu vrši tvrtka po izboru tvrtke ZEMT SHOP j.d.o.o. Cijena dostave za Hrvatsku je 4,98 €.
Za iznos narudžbe iznad 66,36 € trošak dostave u cijelosti snosi ZEMT SHOP j.d.o.o.
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 – 7 radna dana od dana zaključene narudžbe.
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 10 radnih dana.
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestiti.

 

  1. ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem tvrtke ZEMT SHOP j.d.o.o. na tel. 049 500 956
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u ZEMT SHOP j.d.o.o., Zelengajska 4, Oroslavje, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: zshop@zshop.hr, sjedište: ZEMT SHOP j.d.o.o., Zelengajska 4, Oroslavje, ili usmeno na broj telefona +385 99 787 2205
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.
Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 12 mjeseca od dana prijelaza rizika na kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon šest mjeseci od kupnje proizvoda.

  1. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Web Shop ZSHOP se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop ZSHOP može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu ZSHOP. Web Shop ZSHOP (ZEMT SHOP j.d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa ZSHOP. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti ZEMT SHOP j.d.o.o. na e-mail adresu: zshop@zshop.hr.
ZEMT SHOP j.d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shop. Web Shop ZSHOP prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Prema zakonu Europske unije, ZEMT SHOP j.d.o.o. obavještava korisnike da web stranica www.zshop.hr koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.
Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju rad svih funkcija internetskog portala, te prilagodbu određenog sadržaja posebno za pojedinog korisnika te analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.
Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšanja iskustva pregledavanja web stranica, ZEMT SHOP j.d.o.o.  mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića – eng. naziv cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. ZEMT SHOP j.d.o.o. je obvezan prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.zshop.hr korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

  1. ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava da ZEMT SHOP j.d.o.o. prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene.

  1. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: ZEMT SHOP j.d.o.o., Zelengajska 4, Oroslavje ili na e-mail zshop@zshop.hr. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

PRAVNI PODACI:
Naziv: ZEMT SHOP j.d.o.o.
Sjedište: Zelengajska 4, Oroslavje
OIB: 92691468923